• slidereend
  • sliderhaas2
  • sliderduiven
  • sliderfazant
  • sliderkonijn

Laat de dieren niet schieten, teken het initiatief!

Jaarlijks worden vele tienduizenden dieren doodgeschoten voor de lol van een kleine groep hobbyjagers in Zuid-Holland. Door de nieuwe Wet Natuurbescherming zal de provincie vanaf 1 januari 2017 al dan niet een goedkeurende verklaring moeten geven voor de hobbyjacht (ook wel plezierjacht genaamd). Ook wordt de hobbyjacht in natuurgebieden mogelijk. Wij vinden dat de beslissing om dieren voor de lol te mogen doden niet bij de provincie hoort te liggen. Dieren horen overal in het land op dezelfde manier beschermd te worden en daar is landelijk beleid voor nodig.

De meerderheid van de Nederlanders is tegen de plezierjacht. We zijn er ook van overtuigd dat voor de plezierjacht binnen Zuid-Holland geen draagvlak bestaat. Zodra de nieuwe wetgeving van kracht is, is het moment om binnen provincie Zuid-Holland een fundamentele discussie te voeren over het al dan niet toelaten van jacht zonder enig nut of zonder enige noodzaak.

Via dit burgerinitiatief kunnen we ervoor zorgen dat de provincie deze nieuwe wetgeving voor het eerst kritisch bespreekt voordat de nieuwgekozen leden van Provinciale Staten besluiten de hobbyjacht al dan niet toe te staan. Daarvoor zijn 1.000 handtekeningen vereist. Op 16 maart 2016 zijn de handtekeningen aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Het is daarom niet meer mogelijk om het burgerinitiatief voor de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

1933162_994379603949509_844691322705790599_o

Initiatiefnemer Arjan Smits biedt handtekeningen Stop de hobbyjacht aan